Start-up Program

 


          Start-Up Balíček a Start-Up program, spolu tvoří formu ideální volby pro ty, kteří si přejí vidět rychlý nárůst zisku budováním struktury a úspěšného podnikání spolu s firmou Gano Excel.

 

      Aby jste se mohli zúčastnit Start-Up Programu, musíte být zaregistrovaný po datu, ve kterém byl tento program spuštěný a musíte si zakoupit Start-Up Balíček, který se dá koupit jen jednou a to při registraci. Startovací balíček si nemohou zakoupit lidé, kteří byli již registrováni před spuštěním programu, tedy před 20.7.2015. Jsou však oprávněni účastnit se programu k registraci nových lidí pomocí tohoto balíčku.

 

 
 
 
 
Start up balíček neobsahuje CV body (hodnota provize), nicméně má PV body (hodnota bodu produktu)..

– Přibližně jedna třetina finanční hodnoty balíčku bude rozdělená, jako dodatečný bonus až po 5. generaci, která patří účastníkovi sítě, který zaregistroval nové uživatele pomocí Start-up balíčku.
 
 
 
 
 

Jaké výrobky obsahuje Start-Up Balíček?

 

       Aby mohli členové firmy Gano Excel získat bonus vygenerovaný registrováním nových účastníků sítě pomocí programu a Startovacího balíčku, musí splňovat následující podmínky:
– Všichni jednotlivci zaregistrovaní po datu spuštění programu (20.7.2015), si musejí zakoupit Start-Up Balíček při registraci;
– Členové, musejí dosáhnout měsíčně nejméně 60 PPV bodů (body osobní hodnoty) a 180 PGPV bodů, (hodnota bodů, vyprodukovaných spolu za celou strukturu);
– Pokud člen zaregistruje někoho s využitím Start-Up balíčku a nedosáhne měsíčně 60 PPV bodů a 180 PGPV bodů, v tomto případě neobdrží od startovacího programu další bonus a generace se stlačí.
Příklad:

Ve výše popsané situaci osoba A zaregistrovala osobu B pomocí Startovacího balíčku, ale neučinila nákup pro 60 PPV a 180 PGPV. V takovém případě nedostane osoba A další bonus a U dostane 450 Kč (5%), zatímco osoba B se objeví v první generaci.

– Účastníci sítě obdrží další bonus na základě registrace provedené ve svých strukturách ostatními účastníky sítě, kteří jsou na stejné nebo nižší pozici než jejich pozice.
Příklad:

Ve výše popsané situaci zaregistrovali oba uživatelé A (ředitel Ruby) a osoba B (ředitel) nové účastníky sítě pomocí Start up balíčku. Účastník sítě U obdrží další bonus vygenerovaný registrováním nového účastníka, který patří osobě B, protože B je ve stejné pozici, jako osoba U. Účastník sítě U neobdrží další registrační bonus patřičný k A, protože A má vyšší pozici než U..

 

 

Pro více informací nás můžete kontaktovat emailem na: OFFICE.CZ@GANOEXCEL.COM.